Угода користувача

Ресурс Partsbit.ua (надалі Виконавець) публікує цей Публічний договір (Угоду та/або Оферту) про надання послуг на інтернет-сайті Виконавця www.partsbit.com.ua (надалі «Сайт»), який є власністю та управляється Partsbit.ua, послуг, що надає Partsbit.ua завдяки Сайту та усієї інформації, яка доступна на Сайті.

 

1.2. Відповідно до статті 633 Цивільного Кодексу України (ЦК України) ця Угода є публічним договором, і в разі прийняття (акцепту) викладених нижче умов будь-яка дієздатна фізична або юридична особа (далі Користувач) зобов'язується виконувати умови цієї Угоди.

1.3. У цьому Договорі, наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

1.3.1. Оферта- публічна пропозиція Виконавця, адресована будь-якій дієздатній фізичній та/або юридичній особі, укласти з ним Публічний договір про надання послуг на умовах, що містяться в цій Угоді;

1.3.2. Акцепт - повне прийняття Користувачем умов Угоди;

1.3.3. Виконавець - Partsbit.ua, Індастріештрассе 1, Нідерлауер, 97618, Німеччина.

1.3.4. Користувач - будь-яка дієздатна фізична або юридична особа, яка прийняла умови цієї Угоди та користується послугами Виконавця. Від імені Виконавця користування Сайтом здійснюється уповноваженим співробітником / представником;

1.3.5. Бізнес-користувач - Користувач, що використовує Сайт у бізнес-цілях, та відповідає хоча б одній із зазначених у даній Угоді ознак. Користувач може вважатися Виконавцем Бізнес-користувачем незалежно від того, чи зареєстрований такий Користувач як суб’єкт підприємницької діяльності у встановленому законодавством порядку, чи здійснює таку діяльність без відповідної реєстрації;

1.3.6. Сайт - інтернет-сайт www.partsbit.com.ua, який адмініструється Виконавцем і представляє собою комунікаційну платформу для розміщення тимчасових класифікованих оголошень (далі по тексту - Сайт);

1.3.7. Послуга - будь-яка операція, що не є постачанням товарів, пов'язана з наданням сервісу, який споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, для задоволення особистих потреб замовника;

1.3.8. Послуги/сервіс Partsbit.ua - будь-які платні та безкоштовні сервіси, що надаються Виконавцем за допомогою Сайтів (наприклад, в тому числі, але не виключно, всіх його можливостей, тексту, даних, інформації, програмного забезпечення, графіків або фотографій, малюнків і т. д. і т.п.), та будь-яких інших послуг, що надаються Виконавцем за допомогою сервісів Сайтів;

1.3.9. Обліковий запис/аккаунт - електронний кабінет Користувача в функціональній системі Сайтів, що створюється Користувачем та належить Виконавцю, за допомогою якого Користувач може керувати своїми оголошеннями на Сайтах. Обліковим записом / аккаунтом може користуватися тільки один Користувач, передача даних для доступу до свого облікового запису / аккаунту іншому користувачеві (іншій особі) не допускається;

1.3.10. Реєстрація - прийняття Користувачем оферти на укладання цієї Угоди і процедура, в ході якої Користувач за допомогою заповнення відповідних форм Сайту надає необхідну інформацію для використання сервісів Сайту. Реєстрація вважається завершеною тільки в разі успішного проходження всіх її етапів відповідно до опублікованих на Сайті інструкцій.

1.3.11. Відвідувач - особа, що переглядає оголошення на Інтернет-платформі та звертається до Користувача;

1.3.12. Персональні дані - це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка за їх допомогою ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;

1.3.13. Розміщення - це дія Користувача - публікація, або активація одного оголошення. Розміщенням також є зміна існуючого оголошення, якщо така зміна передбачає зміну, і / або додавання товару, зміна істотних характеристик товару, зміна регіону;

1.3.14. Продукція - частини автотранспортних засобів, а саме: автомобільні запчастини, запчастини вантажних автомобілів, запчастини мотоциклів, колеса, шини та запчастини для тюнінгу;

1.4. Якщо Користувач не згоден з цією Угодою повністю або частково, Виконавець просить його залишити цей сайт. Ці умови регулюють використання Користувачем Сайту та послуг www.partsbit.com.ua.

Використання послуг сайту www.partsbit.com.ua означає, що Користувач ознайомлений з цією Угодою, розуміє і приймає її умови. Права та обов’язки Сторін, правила користування Сайтом можуть міститись також у статтях, матеріалах, розміщених на Сайті (або посилання на які розміщені на Сайті). Такі статті, матеріали являються невід’ємною частиною Угоди.

1.5. Починаючи використовувати будь-який сервіс www.partsbit.com.ua або пройшовши процедуру реєстрації, Користувач підтверджує свою дієздатність та прийняття умов Угоди в повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків. У разі незгоди Користувача з будь-яким з положень цієї Угоди, Користувач не має права використовувати сервіси www.partsbit.com.ua.

1.6. Partsbit.ua пропонує Користувачам мережі Інтернет використовувати свої сервіси на умовах, викладених в цій Угоді.

1.7. Partsbit.ua пропонує Користувачеві послуги з використання Сайту для розміщення інформації про товари (послуги) з метою, в тому числі, але не виключно, подальшої купівлі або продажу різних товарів та послуг іншими Користувачами.

1.8. Всі угоди укладаються між Користувачами безпосередньо. Таким чином, Partsbit.ua не є учасником угод Користувачів, а лише надає комунікаційну торговельну платформу для розміщення оголошень.

 

2. Загальні положення

2.1. Partsbit.ua пропонує Інтернет-платформу для Користувачів, на якій вони можуть розміщувати рекламу. Відвідувач може переглядати ці оголошення та зв'язатися з Користувачем без подальшого втручання Partsbit.

2.2. Користувач та відвідувач можуть укладати угоди без подальшого втручання Partsbit.ua. Partsbit.ua не є стороною угод, укладених між Користувачем та відвідувачем.

2.3. У разі розміщенні оголошень користувачі Сайту надають Partsbit.ua право на обробку їх персональних даних на умовах, передбачених в Додатку №1 (Політика конфіденційності) до цієї Угоди.

 

3. Дія умов Договору

3.1. Умови цього Договору стосуються використання всіх послуг, пропонованих Partsbit.ua. Створюючи Профіль або розміщуючи рекламу, Сторони погоджуються із застосуванням умов цього Договору.

3.2. Загальні умови цього Договору можуть бути змінені лише за письмовою згодою Сторін.

 

4. Розміщення оголошень

4.1. Користувач отримує право розміщувати оголошення на Сайті після заповнення спеціальної форми із зазначенням параметрів запропонованих товарів або послуг.

4.2. Використання можливостей і сервісів Сайту, як зареєстрованими так і незареєстрованими Користувачами означає прийняття зобов'язань дотримуватися правил та інструкцій щодо користування послугами Partsbit.ua, в тому числі цієї Угоди.

4.3. Користувач несе відповідальність за всі дії з використанням його електронної адреси, номера мобільного телефону та пароля для входу на Сайт. Користувач має право користуватися сервісами Сайту тільки за допомогою власної електронної адреси, мобільного телефону та пароля. У разі передачі даних для доступу до облікового запису/аккаунта іншому користувачеві (іншій особі), такий обліковий запис/акаунт може бути заблокований на розсуд Адміністрації.

4.4. Користувач гарантує правильність та повноту даних, наданих реєстрацією, опублікованим оголошенням та відповіддю. Користувач повинен самостійно оновлювати цю інформацію.

4.5. Користувач зобов'язаний ретельно перевірити всю інформацію про товари і послуги, що розміщені ним на Сайті та у разі виявлення невірної інформації, додати необхідні відомості в опис товару або послуги. Якщо виправити невірну інформацію неможливо, анулюйте оголошення та повторно розмістіть інформацію про товар або послугу.

4.6. Умови доставки повинні включатися в опис товару, а умови надання послуг в опис послуги. Умови продажу товару та надання послуг, складені Користувачем, не повинні суперечити цій Угоді та чинному законодавству країн, для яких вони реалізуються.

4.7. Partsbit.ua має право відмовити та / або припинити реєстрацію без зазначення причин.

4.8. Partsbit.ua залишає за собою право відмовитися від Користувача без зазначення причин.

Користувачу буде відмовлено у наступних випадках:

- Невірний виклад даних;

- Сумнів у існуванні особи Користувача;

- Будь-яке порушення цих загальних положень та умов.

4.9. Користувач зобов'язаний негайно повідомляти Partsbit.ua про зміни до своїх даних.

4.10. Користувач зобов'язаний відшкодувати Partsbit.ua всі претензії третіх осіб, пов'язані з можливою незаконною і / або злочинною діяльністю його профілю і повинен буде відшкодувати збиток і / або відшкодувати витрати, понесені Partsbit у зв’язку з вчиненням таких дій.

4.11. Адміністрація та модератори Сайту (представники Partsbit.ua) мають право:

4.11.1. Вносити в текст оголошення Користувача виправлення, що стосуються орфографії і пунктуації, які не впливають на загальний зміст оголошення;

4.11.2. Переносити оголошення в інші рубрики Сайту у разі виявлення більш придатної рубрики для їх розміщення;

4.11.3. Відмовити в публікації оголошень, якщо вони не відповідають тематиці вибраних розділів, або порушують цю Угоду, та обмежувати кількість оголошень від одного Користувача з метою зручності користування Сайтом без пояснення причин;

4.12. Не допускається використання некоректних характеристик предмета пропозиції в оголошенні. У тому числі використання цін, що не відповідають фактичній ціні реалізації товару. Ціна повинна бути вказана повністю за весь товар;

4.13. Заголовок оголошення повинен відповідати тексту самого оголошення і не повинен містити контактну або персональну інформацію про Користувача (телефон, електронні адреси, адресу інтернет-ресурсу тощо);

4.14. Фото, яке демонструє товар/послугу, пропоновані Користувачем до продажу, мають відповідати заголовку та тексту оголошення. На фото має бути зображений лише пропонований об'єкт. Фото, завантажені з мережі Інтернет, заборонені до публікації в оголошеннях приватних Користувачів.

4.15. Щоб полегшити взаємодію між Користувачами, Partsbit.ua може встановлювати обмежений доступ до контактної інформації інших Користувачів. Право використання відомостей, наданих іншими Користувачами, обмежується цією Угодою.

4.16 Partsbit.ua не несе відповідальності за зміст оголошень або гіперпосилань на ресурси, зазначені в описі повідомлень користувачів;

4.17. Предметом оголошень можуть бути частини автотранспортних засобів, а саме: автомобільні запчастини, запчастини вантажних автомобілів, запчастини мотоциклів, колеса, шини та запчастини для тюнінгу.

4.18. Для обліку кількості розміщених оголошень за одиницю приймається 1 (одне) Розміщення.

 

5. Відомості, що надаються користувачем

5.1. Partsbit.ua зберігає за собою право зв'язуватися з Користувачем: направляти інформаційні повідомлення на електронну та фізичну адресу, вказану при реєстрації.

5.2. Збір інформації здійснюється шляхом самостійного, з використанням програмних засобів Сайту, зазначення Користувачем відповідних даних, необхідних для розміщення оголошень на ньому.

5.3. Інформація технічного характеру, що міститься в системі, наприклад, ip-адреса, відповідно до загальних правил інтернет-повідомлень, використовується Partsbit.ua з метою, пов'язаною з обслуговуванням мережевого обладнання, та для агрегації загальної статистичної, демографічної інформації (наприклад, про регіон, з якого було здійснено з'єднання Користувачем).

5.4. Partsbit.ua зберігає дані останнього доступу Користувача до системи, з метою забезпечення високої якості сервісів, що пристосовуються до індивідуальних потреб та інтересів Користувача.

5.5. Користувач здійснює доступ до сервісів Сайту протягом часових проміжків безперервного використання - сесій. Зареєстрований Користувач здійснює доступ до частини Сайту, яка доступна виключно після введення їм логіну та пароля, хоч би один раз, протягом сесії.

5.6. Відключення збереження даних щодо останнього доступу в систему в налаштуваннях браузера не впливає на можливість використання сервісів Сайту в цілому, однак може обмежити їх функціонал для Користувача.

5.7. Дані останнього доступу в систему також використовуються для збирання статистичної інформації про використання послуг Користувачами.

5.8. Користувачеві забороняється надавати інформацію з порушенням умов цієї Угоди або прав третіх осіб, зокрема, інформація не повинна містити:

- вульгарних, образливих виразів;

- пропаганду ненависті, насилля, дискримінації, расизму, ксенофобії, міжнаціональних конфліктів;

- заклики до насильства і протиправних дій;

- дані, що порушують особисті (немайнові) права, або права інтелектуальної власності третіх осіб;

- інформацію, що сприяє шахрайству, обману або зловживання довірою;

- інформацію, яка призводить до здійснення операцій з краденими чи підробленими предметами;

- інформацію, яка порушує чи посягає на власність третіх осіб, комерційну таємницю або право на недоторканість приватного життя;

- особисту чи ідентифікуючу інформацію про інших осіб без їх ясно висловленої згоди;

- інформацію, що містить відомості, які посягають на недоторканність приватного життя, що ображає чиюсь честь, гідність чи ділову репутацію;

- інформацію, що містить наклеп або погрози на адресу будь кого;

- інформацію, що носить характер порнографії;

- інформацію, що завдає шкоди неповнолітнім;

- хибну і неправдиву інформацію, інформацію, яка вводить в оману;

- віруси або будь-які інші технології, що можуть завдати шкоди Сайту, Partsbit, або іншим користувачам;

- інформацію про сервіси, що вважаються аморальними, таких як: проституція, або інші форми, що суперечать нормам моралі або закону;

- посилання або інформацію про сайти, що конкурують з сервісами Partsbit;

- інформацію, що представляє собою «спам», «листи щастя», «схеми пірамід» або небажану або брехливу комерційну рекламу;

- інформацію, поширювану інформаційними агентствами;

- інформацію з пропозицією заробітку в інтернеті, без вказівки фізичної адреси і прямих контактів роботодавця;

- інформацію з пропозицією франшизи, багаторівневого та мережевого маркетингу, агентської діяльності, торгового представництва або будь-якої іншої діяльності, яка вимагає вербування (залучення) інших членів, суб-агентів, суб-дистриб’юторів та інше;

- відомості виключно рекламного характеру без пропозиції конкретного товару або послуги;

- інформацію, що іншим чином порушує законодавство країни, для якої призначене оголошення.

 

6. Видалення оголошень

6.1. Оголошення Користувача може бути видалено Partsbit.ua через порушення Користувачем умов цієї Угоди, та з таких причин:

- у Користувача вже є на Сайті активне аналогічне оголошення з рекламою цього товару/послуги;

- інформація, що міститься в оголошенні, суперечить цій Угоді, Правилам публікації оголошень;

- інформація, що міститься в оголошенні є неправдивою;

- заголовок оголошення не містить інформацію про запропонований/запитаний товар;

- заголовок оголошення містить повторювані знаки оклику та питання, крапки та інші знаки;

- тема або коментар до фотографії містять посилання на Інтернет-ресурси;

- фотографія не має очевидного смислового зв'язку з текстом оголошення або не має на меті адекватно проілюструвати текст оголошення;

- фотографія містить елементи призначеного для користувача інтерфейсу, абстрактні малюнки і т. п.;

- фотографія містить будь-яку рекламну інформацію (посилання на сайт, e-mail, номер телефону, Skype, IСQ, ID в соцмережах, ID інших месенджерів і подібне);

- фотографія поганої якості, зображуваний предмет невиразний;

- оголошення надано у рубрику, яка не відповідає змісту оголошення;

- Partsbit.ua надано скаргу від власника майнових прав інтелектуальної власності, та/або запит уповноваженого органу державної влади;

- Partsbit.ua надано обґрунтована скарга іншого Користувача про порушення його прав в оголошенні.

 

7. Права та обов’язки Сторін

7.1. Всі об'єкти, доступні за допомогою сервісів Partsbit.ua, у тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, комп’ютерні програми, бази даних, музика, звуки і інші об'єкти, а також будь-який контент, розміщений на сервісах Сайту, є об'єктами виключних прав Partsbit.ua, Користувачів та інших правовласників.

7.2. Використання контенту, та будь-яких інших елементів сервісів можливо тільки в рамках функціоналу, пропонованого тим чи іншим сервісом Сайту. Ніякі елементи змісту сервісів Сайту, а також будь-який контент, розміщений на сервісах Сайту, не можуть бути використані іншим чином без попереднього дозволу правовласника. Під використанням мається на увазі, в тому числі, але не виключно: відтворення, копіювання, переробка, поширення на будь-якій основі і т.д.

7.3. Щоб надати Partsbit.ua право публікувати відомості, надані Користувачем, Користувач надає Partsbit.ua чинне повсюдно (територіально необмежене), безстрокове, безвідкличне, невиключне, суб- ліцензоване право на використання, публікацію, збір, демонстрацію, копіювання, дублювання, відтворення, доведення до загального відома щодо об’єктів авторських прав, публікацій та баз даних, якими володіє Користувач, а також щодо наданих їм відомостей, зображень і фотографій на всіх відомих або невідомих інформаційних носіях. Перераховані вище права надаються Partsbit.ua безоплатно (без виплати винагороди). При цьому Користувач зберігає всі майнові права на зміст інформації, що розміщується в оголошенні. Крім переліченого, Користувач надає право на доступ до розміщеної ним інформації всім користувачам Сайту. Користувач погоджується з тим, що текст оголошень, фотографії, і інші матеріали, додані до оголошення, можуть бути використані Partsbit.ua при підготовці рекламних матеріалів, статей, звітів, аналізів і т.д., і використовуватися Partsbit.ua на власний розсуд без додаткової згоди з боку Користувача, без виплати винагороди.

7.4. Скориставшись сервісами Сайту, Користувач підтверджує, що несе особисту відповідальність за зміст розміщених ним оголошень, а також володіє всіма необхідними правами, дозволами на розміщення інформації в оголошенні на Сайті, включаючи без обмежень всі патенти, торгові марки, комерційні таємниці, авторські права, або ж має відповідну письмову згоду, ліцензію або дозвіл всіх ідентифікованих в оголошенні осіб і компаній для використання їх імен, торгових марок, або зображень, якщо це необхідно відповідно до застосовного законодавства.

7.5. Користувач зобов'язується:

7.5.1. Не вчиняти дій, які можуть призвести до непропорційно великого навантаження на інфраструктуру Сайту;

7.5.2. Не використовувати автоматичні програми для отримання доступу до Сайту без письмового дозволу Partsbit.ua;

7.5.3. Не копіювати, не відтворювати, не змінювати, не поширювати і не представляти громадськості будь-яку інформацію, що міститься на Сайті (крім відомостей, наданих самим Користувачем) без попереднього письмового дозволу Partsbit.ua;

7.5.4. Не перешкоджати і не намагатися перешкоджати роботі та іншій діяльності на Сайті, а також не перешкоджати дії автоматичних систем або процесів, а також інших заходів, з метою перешкодити або обмежити доступ на Сайт;

7.5.5. Не використовувати відомості, надані іншими Користувачами, в інших цілях, окрім як для здійснення угоди безпосередньо з цим Користувачем, без письмового дозволу іншого Користувача. В цей пункт Угоди не включені персональні дані Користувача, які останній надає Partsbit.ua при реєстрації.

7.6. Користувачу забороняється:

7.6.1. Обговорення дій модераторів і адміністрації Сайту іншим чином, окрім як за допомогою електронного листування з модераторами;

7.6.2. Використання імен Користувачів, схожих на імена інших Користувачів, з метою видати за них себе і писати повідомлення від їх імені.

7.6.3. Доступ до персональних даних Користувача з боку інших Користувачів можливий тільки при наявності письмової згоди Користувача на подібний доступ або на виконання вимог відповідного законодавства.

7.7. Partsbit.ua зобов'язується докладати всіх зусиль для належного виконання своїх обов'язків за цією Угодою, включаючи нормальну роботу сервісів Сайту і нерозповсюдження третім особам персональних даних, наданих Користувачем, за винятком випадків, передбачених законодавством.

7.8. Partsbit.ua може періодично встановлювати обмеження щодо використання сервісів Сайту, зокрема, максимальна кількість днів зберігання оголошень і їх розмір. Partsbit.ua має право в будь-який момент змінити або припинити роботу сервісів Сайту або їх частини з повідомленням Користувача, або без нього, не несучи при цьому відповідальності за подібні зміни або припинення.

7.9. Щоб підтримувати високу якість своїх послуг, Partsbit.ua залишає за собою право обмежити кількість активних оголошень Користувача на Сайті, а також обмежити дії Користувача на Сайті.

7.10. Partsbit.ua може заборонити Користувачеві доступ на Сайт, якщо Користувач порушує умови цієї Угоди. Факт порушення вважається підтвердженим, якщо Користувач був сповіщений адміністрацією Сайту про ведення діяльності, яка порушує правила Сайту, або прав третіх осіб. Partsbit.ua залишає за собою право в будь-який момент видалити або відключити обліковий запис Користувача, а також видалити всі розміщені оголошення Користувача, залишивши попереднє повідомлення Користувача про таке відключення на свій розсуд, і не несучи при цьому відповідальність за свої дії перед Користувачем і третіми особами.

7.11. Partsbit.ua має право на власний розсуд не приймати, видаляти або переміщувати будь-яке розміщене на Сайті оголошення за порушення цієї Угоди.

7.12. Partsbit.ua має право передати Сайт зі всіма його сервісами та змістом, включаючи персональні дані Користувачів, своєму правонаступнику, за договорами або на інших підставах. Передача і повідомлення Користувачів про таку передачу здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.13. Користувач має право направляти скарги з питань роботи Сайту через форму зворотного зв'язку, які будуть розглянуті протягом двох робочих днів з моменту їх надходження чи з моменту отримання повної інформації по суті скарги.

7.14. Partsbit.ua залишає за собою право в будь-який момент вимагати від Користувача підтвердження даних, вказаних ним при реєстрації і запитати в зв'язку з цим підтверджуючі документи (зокрема - копії/завірені копії документів, що засвідчують особу), ненадання яких, на розсуд Користувача, може бути прирівняне до надання недостовірної інформації. У разі якщо дані Користувача, зазначені в наданих їм документах, не відповідають даним, зазначеним при реєстрації, а також у випадку, коли дані, вказані при реєстрації, не дозволяють ідентифікувати Користувача, Partsbit.ua має право відмовити Користувачеві в доступі до використання сервісів Сайту з попереднім повідомленням Користувача або без повідомлення.

7.15. Partsbit.ua на підставі аналізу діяльності Користувача на Сайті має право відносити Користувача до категорії «Бізнес-користувач», не залежно від того, чи Користувач відніс себе до даної категорії при публікації оголошення. Для віднесення Користувача до категорії «Бізнес» достатньо наявності в діях Користувача однієї з таких ознак:

- наявність в тексті оголошення посилання на веб-сайт/сторінку веб-сайту;

- наявність в тексті оголошення інформації про наявності товару в асортименті, можливості замовлення товару, надання Користувачем гарантії на товар;

- придбання Користувачем будь-якого пакету розміщень.

7.16. Partsbit.ua відносить Користувача до категорії Бізнес-користувач для тих рубрик / підрубрик, в яких Користувач здійснив дії, передбачені цим пунктом Угоди, для всіх інших рубрик / підрубрик Користувач не набуває статусу Бізнес-користувач.

 

8. Оплата послуг

8.1. Бізнес- користувачі, які бажають скористатися послугами Partsbit.ua, платять за це плату, якщо інше не узгоджено в письмовій формі. Ціни, які використовуються Partsbit.ua, можна знайти в поточному Ціновому списку.

8.2. Особи, які бажають скористатися послугами Partsbit.ua, не сплачують жодної компенсації за перші 3 (три) Реклами. З четвертої реклами плата стягується щомісячно, як це передбачено в прайс-листі.

8.3. Partsbit.ua залишає за собою право змінювати свої ціни та ціни без попереднього повідомлення.

8.4. Partsbit.ua також пропонує Користувачеві можливість укладати договори з фіксованим терміном. У такому випадку сплата всього терміну дії договору повинна бути зроблена заздалегідь.

8.5. Договори можуть бути скасовані Partsbit та Користувачем у письмовій формі рекомендованим листом до кінця місяця. У випадку договору з фіксованим терміном, зазначеним у п. 8.4, Користувач не може скасувати такий договір достроково.

8.6. Користувач може оплачувати послуги Partsbit за договором заздалегідь, шляхом банківського переказу.

8.7.Повернення сплачених грошових коштів за не надані послуги здійснюється Partsbit в наступних випадках:

8.7.1. Автоматично функціональною системою Сайту за кожне видалене оголошення при модерації (крім не актуальних оголошень), якщо для оголошення придбані платні послуги (Набори послуг для просування оголошень, Топ-оголошення, VIP-оголошення, Підняти вгору списку (за виключенням одноразового підняття), Лого в списку оголошень на 30 днів). Повернення грошових коштів здійснюється за ті години, в які послуга не надавалася. Для здійснення розрахунку суми коштів, що підлягають поверненню, приймаються астрономічні години, повернення відбувається за ті години, коли послуга фактично не надавалася.

8.7.2. Якщо через будь-які технічні неполадки послуга не надавалася, повернення сплачених грошових коштів здійснюється уповноваженим адміністратором Сайту Partsbit.ua після надання Користувачем доказів оплати. В такому випадку повернення грошових коштів відображається в аккаунті Користувача з можливістю використання сплачених грошових коштів в майбутньому.

8.7.3. У разі оплати послуг з видалених Partsbit.ua облікових записів, які були дубльовані Користувачем в порушення умов цієї Угоди. Таке повернення здійснюється Partsbit.ua виключно за зверненням Користувача, а грошові кошти повертаються на активний обліковий запис такого користувача з можливістю використання сплачених грошових коштів в майбутньому.

8.7.4. Грошові кошти, сплачені за розміщення оголошень з порушенням умов цього Договору, при блокуванні облікового запису не повертаються.

 

 

9. Автоматична реклама

9.1. Користувач може мати рекламу, автоматично опубліковану Partsbit.ua. Це може бути зроблено інтерфейсом даних або відправкою даних експорту, якщо програмне забезпечення або веб-магазин підходять для цього. Зазвичай редагування та публікації не потребують витрат. Проте, Partsbit.ua залишає за собою право вимагати відшкодування витрат у певних випадках.

9.2. Partsbit.ua не бере на себе гарантії повної та правильної передачі даних. Користувач повинен перевірити правильність оголошення на www.partsbit.com.ua та у разі необхідності звернутися до Partsbit.ua про внесення виправлень.

9.3. Partsbit.ua надає допомогу у виборі правильного програмного забезпечення та адміністрування інтерфейсу даних, який надає треті сторони. Будь-які пов'язані з цим витрати покладаються на користувача.

 

10. Відповідальність сторін

10.1. Користуючись сервісами Сайту, Користувач підтверджує свою згоду з тим, що він використовує Сайт і його сервіси на свій страх і ризик, оцінює і несе всі ризики, пов'язані з використанням розміщених на Сайті оголошень, а Partsbit.ua, в тому числі її керівництво, співробітники і агенти, не несуть ніякої відповідальності за зміст розміщених на Сайті оголошень, за будь-які збитки і втрати, які стали результатом використання розміщених на Сайті оголошень - Користувача та інші дані.

10.2. Partsbit.ua не є організатором/ініціатором угоди між Користувачами, або її стороною. Сайт є торговою комунікаційною платформою, яка надає можливість Користувачам розміщувати для реалізації, продавати і купувати дозволені законодавством товари і послуги в будь-який час, звідки завгодно і за будь-якою ціною.

10.3. Partsbit.ua не може контролювати достовірність інформації, яка розміщується користувачами в оголошеннях. Partsbit не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані в результаті вчинення правочину, або неналежної поведінки будь-якої зі сторін угоди.

10.4. Partsbit.ua не несе відповідальності за поведінку Користувачів, або за пропоновані ними товари/послуги, зазначені в оголошеннях. Всі суперечки і конфлікти між Користувачами вирішуються ними самостійно без залучення Partsbit.ua.

10.5. Partsbit.ua не несе відповідальності за будь-який несанкціонований доступ або використання серверів Partsbit.ua та/або будь-якої інформації про користувачів, що на них зберігається, а також за будь-які помилки, віруси, «троянські коні» і т.д., які можуть бути передані на Сайт або через Сайт третіми особами.

10.6. Якість, безпека, законність і відповідність товару або послуги їх опису, а також можливість Користувача продати або придбати товар/послугу знаходяться поза контролем Partsbit.ua.

10.7. Користувач повинен прийняти до уваги, що його контрагент може не мати відповідної дієздатності, або видавати себе за іншу особу. Використання послуг Partsbit.ua має на увазі, що Користувач усвідомлює і приймає ці ризики, а також погоджується, що Partsbit.ua не несе відповідальності за дії або бездіяльність з боку Користувача.

10.8. Користувач не може робити висновок, що пропозиція, продаж і придбання будь-якого товару або послуги є дійсними та легальними виходячи з факту розміщення, продажу та придбання товару або послуги на Сайті. Partsbit.ua не несе відповідальності за завершення угоди Користувачем Сайту. Користувач приймає на себе повну відповідальність за свої дії.

10.9. Якщо у Користувача виникають претензії до іншого Користувача в результаті використання останнім послуг Сайту, Користувач погоджується пред'являти ці вимоги самостійно і без втручання з боку Partsbit.ua, а також звільняє Partsbit.ua (поряд з її дочірніми компаніями, афільованими особами, службовцями, директорами, уповноваженими і співробітниками) від всіх вимог, зобов'язань, компенсацій по відшкодуванню збитків, витрат (затрат), включаючи адвокатські гонорари, відомих або невідомих, що виникли в результаті, або у зв'язку з такими вимогами.

10.10. Бездіяльність з боку Partsbit.ua в разі порушення Користувачем, або іншими Користувачами положень Угоди не позбавляє Partsbit.ua права здійснювати відповідні дії на захист своїх інтересів пізніше, а також не означає відмову Partsbit.ua від своїх прав, в разі здійснення подібних порушень в подальшому.

10.11 Partsbit.ua не несе відповідальності за невиконання, або перешкоди у виконанні зобов'язань з надання доступу до Сайтів через обставини непереборної сили, наслідки яких не можна уникнути, або подолати (таких як рішення влади, трудові спори, нещасні випадки, розриви в загальній системі комунікацій і т. д.).

10.12. Partsbit.ua не несе відповідальності за неполадки в роботі Сайту, викликані технічними перебоями в роботі устаткування і програмного забезпечення.

10.13. Partsbit.ua, керівництво, співробітники та агенти, які не несуть відповідальності за прямі, непрямі збитки і виплачені штрафні санкції будь-якого характеру (навіть якщо Partsbit.ua попереджено про можливість таких збитків) в результаті використання Сайту і його сервісів Користувачем, включаючи без обмеження випадки, в яких збитки/шкода стала результатом використання або неправильного використання Сайту і його сервісів.

10.14. Partsbit.ua несе відповідальність за рекламу, розміщену на сервісах Сайту, в межах, встановлених чинним законодавством.

10.15. Partsbit.ua не несе відповідальності за збереження інформації з акаунта, можливість використання сервісів Сайту, збереження та можливість використання коштів на особистому рахунку Користувача, у випадку блокування/заборони використання сторонніх сервісів, за допомогою яких Користувач здійснює реєстрацію, та/або вхід на Сайт, що знаходяться поза контролем Partsbit.ua.

10.16. Усі назви продуктів, назви компаній та логотипи є власністю відповідних власників.

 

11. Термін дії Угоди

11.1. Ця Угода набуває чинності з моменту початку використання Користувачем будь-якого сервісу Сайту або з моменту реєстрації Користувача на Сайті, і діє безстроково.

11.2. Користувач має право припинити свою реєстрацію на Сайті в односторонньому порядку, без попереднього повідомлення про це Partsbit.ua і пояснення причин.

11.3. У разі якщо Partsbit.ua були внесені будь-які зміни до Угоди в порядку, передбаченому пунктом 10.1. Угоди, з якими Користувач не згоден, він зобов'язаний припинити використання сервісів Сайту. Факт продовження використання Сайту є підтвердженням згоди Користувача з відповідною редакцією Угоди.

11.4. Розірвання Угоди з боку Partsbit.ua може допускатися у випадках:

11.4.1. Порушення положень цієї Угоди, нанесення будь-якої шкоди Partsbit.ua, в тому числі репутації, або користувачам;

11.4.2. Інші дій, які суперечать політиці Partsbit.ua;

11.4.3. Правові відносини можуть бути відновлені тільки після прийняття адміністрацією Partsbit.ua відповідного рішення.

 

12. Внесення змін до Угоди

12.1. З метою покращення якості послуг, що надаються на Сайті, та з метою дотримання вимог законодавства та реагування на зміну ринкових умов, ця Угода може бути змінена Partsbit.ua в односторонньому порядку. Нова редакція Угоди вступає в силу з моменту її розміщення в мережі Інтернет за вказаною в цьому абзаці Угоди адресою, якщо інше не передбачено новою редакцією Угоди. Чинна редакція Угоди завжди знаходиться на сторінці за адресою https://www.partsbit.com.ua/agb-ua-816913.html

 

13. Інші умови

13.1. При виникненні між Сторонами суперечок та розбіжностей за цією Угодою або у зв'язку з нею, Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом переговорів. Якщо будь-які суперечки, розбіжності або вимоги, що виникають з приводу цієї Угоди або в зв'язку з нею, у тому числі, що стосуються її виконання, порушення, припинення, або недійсності, не можуть бути вирішені шляхом переговорів, то ці суперечки розглядаються відповідно до чинного законодавством в судовому порядку.

13.2. Ця Угода регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України. Всі можливі суперечки, що випливають з відносин, що регулюються цією Угодою, вирішуються в порядку, встановленому законодавством України, за нормами права України.

13.3. Визнання судом будь-якого положення Угоди недійсним або тим, що не підлягає примусовому виконанню не тягне за собою недійсності або невиконання інших положень цієї Угоди.